Karl Johans gate 25
0159 Oslo

Tel:  22 42 44 43

E-post: tostrup.dagligleder@resthon.no

Åpent alle dager (avhengig av vær)
Mandag – lørdag kl. 11:00
Søndag kl. 12:00

Vi tar ikke reservasjoner.